شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد
شادگان باشت باوی کهگیلویه و بویراحمد

شکل و شمایل سکنه گران شادگان

SHADEGAN IRAN

گپ و گوهای شادگونی و پزشکی

- درگفتگو و گو و سئوالات پزشکی خود را در فظای ذیل بنویسید و آنرا برای بفرستید. ما سعی خواهیم کرد که ظرف 48 ساعت به شما پاسخ دهیم.

  • هر چه که روی انترنت گذاشته شود بهر شکل و بهر طریق باشد حتی در مدت نسبتا کوتاهی امکان دارد که بطور نامحدودی تکثیر و پخش شود. بنابراین قبل نوشتن هر چیز و یا قرار دادن عکسی به این مسئله توجه داشته باشیم.
  • ما هیچ مسئولیتی حقوقی و غیره در هیچ زمینه ئی در مورد درست یا غلط بودن و هر گونه اشکالی در مورد محتویات این وب سایت نداریم.
  • این وب سایت جهت ارتباط و پاسخگوئی به سئوالات پزشکی فارسی زبانان بخصوص در نقاط دور افتاده ایران است و بدلیل محدود بودن امکانات شاید از عهده پاسخگوئی به همه برآئیم.
  •  

 

Comments

Please enter the code
* Required fields
Please be aware that the contents of this form are not encrypted
There are no entries yet.
Print Print | Sitemap
© Copyright; Shadegan, Iran هرگونه حق قانونی محفوظ است. هرجاکه هستیم سعی کنیم که با یکدیگر و شادگان در ارتباط باشیم